Budget og Regnskab
 

Budget, Regnskab og tidsfrister i Grene Provsti

De angivne datoer er sidste frist.

15.10.2017: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2016 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2017: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2016 og udsender kommentarer via dataarkivet.

01.02.2018: Menighedsrådets regnskab for 2016 bliver offentliggjort på sogn.dk

01.02.2018: Menighedsrådets budget for 2018 bliver offentliggjort på sogn.dk

20.03.2018: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2019.

01.04.2018: Menighedsrådet afleverer regnskab 2017 via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Dataarkivet.

15.05.2018: Menighedsrådet indlæser et budgetbidrag for 2019 med stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift via Økonomiportalen.

15.05.2018: Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 1. kvartal til provstiet.

12.06.2018: 1. Budgetsamråd i Vejle-delen.

18.06.2018: 1. Budgetsamråd i Billund-delen.

31.08.2018:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 2. kvartal til provstiet.

10.09.2018: 2. Budgetsamråd i Billund-delen.

12.09.2018: 2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

15.09.2018: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2018 i Økonomiportalen.

15.09.2018: Provstirevisor indlæser det påtegnede regnskab for 2017 samt protokol til menighedsrådet via Dataarkivet.

15.10.2018: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2017 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2018: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2017 og udsender kommentarer via dataarkivet.

15.11.2018: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2019, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

15.11.2018:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal til provstiet.

01.02.2019:  Menighedsrådets regnskab for 2017 bliver offentliggjort på sogn.dk

01.02.2019:  Menighedsrådets budget for 2019 bliver offentliggjort på sogn.dk

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 75 32 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk