Budget og Regnskab
 

Budget, Regnskab og tidsfrister i Grene Provsti

De angivne datoer er sidste frist.

01.02.2019:  Menighedsrådets regnskab for 2017 bliver offentliggjort på sogn.dk

01.02.2019:  Menighedsrådets budget for 2019 bliver offentliggjort på sogn.dk

20.03.2019: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2020.

01.04.2019: Menighedsrådet afleverer regnskab 2018 via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Dataarkivet.

15.05.2019: Menighedsrådet indlæser et budgetbidrag for 2020 med stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift via Økonomiportalen.

15.05.2019: Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 1. kvartal til provstiet.

12.06.2019 kl. 19.00: 1. Budgetsamråd i Vejle-delen i Give.

17.06.2019 kl. 19.00: 1. Budgetsamråd i Billund-delen i Vorbasse Sognehus.

31.08.2019:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 2. kvartal til provstiet.

Sept. 2019:  2. Budgetsamråd i Billund-delen.

Sept. 2019:  2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

15.09.2019: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2020 i Økonomiportalen.

15.09.2019: Provstirevisor indlæser det påtegnede regnskab for 2018 samt protokol til menighedsrådet via Dataarkivet.

15.10.2019: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2018 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2019: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2018 og udsender kommentarer via dataarkivet.

15.11.2019: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2020, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

15.11.2019:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal til provstiet.

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 75 32 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk