Budget og Regnskab
 

Budget og Regnskab /Årets gang i Grene Provsti

15.03.2017: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2018.

01.04.2017: Menighedsrådet afleverer regnskab 2016 elektronisk via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Dataarkivet.

15.05.2017: Menighedsrådet indlæser et budgetbidrag for 2018 med stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift via Økonomiportalen. Desuden sendes meddelelse til provstikontoret, når den er lagt ind.

13.06.2017: 1. Budgetsamråd i Vejle-delen.

14.06.2017: 1. Budgetsamråd i Billund-delen.

07.09.2017: 2. Budgetsamråd i Billund-delen.

12.09.2017: 2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

15.09.2017: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2018 i Økonomiportalen.

15.09.2017: Provstirevisor indlæser det påtegnede regnskab for 2016 samt protokol til menighedsrådet via Dataarkivet.

15.10.2017: Menighedsrådet indlæser det reviderede regnskab samt revisionsprotokol for 2016 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2017: Provstiudvalget indlæser det endelige godkendte regnskab for 2016 via dataarkivet. Menighedsrådet behandler efterfølgende provstiudvalgets bemærkninger til revisionsprotokollatet, på et menighedsrådsmøde. Herefter indlæses menighedsrådets beslutning via Dataarkivet.

15.11.2017: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2018 udfra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 75 32 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk