Diakoni
 

SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

Et tilbud til efterladte.
Hent yderligere info - og find en sorggruppe nær dig - på:

www.sorggrupperifolkekirken.dk

SORG OG SAVN - FOR VOKSNE

Det er smertefuldt at miste en, man holder af, og livet er pludselig for altid forandret.

Derfor gælder det om at finde en måde, man kan overkomme hverdagen på.

I Kirkehuset i Grindsted er der mulighed for at møde ligestillede - én eftermiddag i hver måned.

Hvornår:
Den 2. onsdag i hver måned kl. 14.30 - 16.00
NB: Juli og august undtaget.
Kirkehuset i Grindsted, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.
Alle er velkomne.
Tilmelding ikke nødvendig.

Kontaktperson:

Provst Lilian Høegh Tyrsted
tlf.: 51 54 74 88

Læs mere her.

SORGGRUPPE FOR MÆND

Af og til har mænd lidt sværere end kvinder ved at tale om de praktiske og følelsesmæs-sige følger, det har, når man mister et nært familiemedlem eller en god ven. Men når man er sammen med andre mænd, kan det ofte være lettere - særligt når man mødes med det særlige formål at tale om det, der tynger.

Grindsted Kirke tilbyder enhver voksen, der har mistet, deltagelse i den åbne sorggruppe "Sorg og Savn" (se ovenfor), men der findes også et alternativ, som kun er for mænd.

Hvis du er mand og gerne vil mødes med andre mænd, der har mistet, er du meget velkommen til at kontakte:

Sognepræst Egil Hvid-Olsen
Tlf.: 20 33 64 18 eller på mail: eho(at)km.dk

Du er også velkommen, selvom du ikke bor i Grindsted - og naturligvis også, selvom du ikke har nogen særlig tilknytning til kirke og kristendom.

Læs mere her.

Foredrag om Diakoni i 2015

Kirkens sociale arbejde kaldes for "diakoni". I 2015 sætter Grindsted Kirke fokus på diakonien, både lokalt og nationalt, med en række foredrag.

Foredragene finder sted i:

Kirkehuset
Kirkegade 22
7200 Grindsted

Mandag d. 23. februar 2015 kl. 19.30
Hospicepræst Lone Kolk fra Vejle holder foredrag om sit arbejde som præst blandt dørende.

Torsdag d. 24. september 2015 kl. 19.30
Leder af Café Jydepotten Niels M. Christensen holder foredrag om Café Jydepotten og beskriver dermed et stykke lokalt diakonalt arbejde.

Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.30
Leder af Kirkens Korshærs Varmestue i Esbjerg Peter Kent Starup holder foredrag om diakoni og politik. Han fører altså debatten om diakoni op på et nationalt plan.

Mandag d. 16. november 2015 kl. 19.30
Korshærs- og gadepræst i Odense Peder Thyssen holder foredrag om kirkens diakonale ansvar.

Se folder om foredragene her.

 

 

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 75 32 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk