Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Budget og Regnskab

 

Budget, Regnskab og tidsfrister i Grene Provsti

De angivne datoer er sidste frist.

15.09.2023: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2024 i Økonomiportalen.

15.10.2023: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2022 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2023: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2022 og udsender kommentarer via dataarkivet.

15.11.2023: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2024, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

15.11.2023:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal til provstiet.

01.02.2024:  Menighedsrådets regnskab for 2022 bliver offentliggjort på sogn.dk

01.02.2024:  Menighedsrådets budget for 2024 bliver offentliggjort på sogn.dk

20.03.2024: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2025.

01.04.2024: Menighedsrådet afleverer regnskab 2023 via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Dataarkivet.

14.05.2024: Menighedsrådet indsender foreløbig budgetbidrag for 2025 og beslutningsreferat til provsti. Budgettet skal indeholdende stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift.

15.05.2024: Menighedsrådet indlæser det foreløbige budgetbidrag for 2025 i Økonomiportalen.

15.05.2024: Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 1. kvartal til provstiet.

XX.06.2024:  1. Budgetsamråd i Billund-delen.

XX.06.2024:  1. Budgetsamråd i Vejle-delen

31.08.2024:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 2. kvartal til provstiet.

XX.09.2024:  2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

XX.09.2024:  2. Budgetsamråd i Billund-delen.

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk