Budget og Regnskab

 

Budget, Regnskab og tidsfrister i Grene Provsti

De angivne datoer er sidste frist.

15.05.2020: Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 1. kvartal til provstiet.

31.05.2020: Menighedsrådet indsender budgetbidrag for 2021 og beslutningsreferat til provsti. Budgettet skal indeholdende stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift.

01.06.2020: Menighedsrådet indlæser budgetbidraget for 2021 i Økonomiportalen.

15.06.2020: 1. Budgetsamråd i Billund-delen.

22.06.2020: 1. Budgetsamråd i Vejle-delen.

31.08.2020:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 2. kvartal til provstiet.

Sept. 2020:  2. Budgetsamråd i Billund-delen.

Sept. 2020:  2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

15.09.2020: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2021 i Økonomiportalen.

15.10.2020: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2019 til provstiudvalget, via Dataarkivet, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2020: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2019 og udsender kommentarer via dataarkivet.

15.11.2020: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2021, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

15.11.2020:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal til provstiet.

01.02.2021:  Menighedsrådets regnskab for 2019 bliver offentliggjort på sogn.dk

01.02.2021:  Menighedsrådets budget for 2021 bliver offentliggjort på sogn.dk

20.03.2021: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2022.

01.04.2021: Menighedsrådet afleverer regnskab 2020 via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Dataarkivet.

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk