Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Budget og Regnskab

 

Budget, Regnskab og tidsfrister i Grene Provsti

De angivne datoer er sidste frist.

14.05.2024: Menighedsrådet indsender foreløbig budgetbidrag for 2025 og beslutningsreferat til provsti. Budgettet skal indeholdende stillingsoversigt samt ønsker til anlæg og drift.

15.05.2024: Menighedsrådet indlæser det foreløbige budgetbidrag for 2025 i Økonomiportalen.

15.05.2024: Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 1. kvartal til provstiet.

18.06.2024:  1. Budgetsamråd i Vejle-delen.

20.06.2024:  1. Budgetsamråd i Billund-delen

31.08.2024:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 2. kvartal til provstiet.

03.09.2024:  2. Budgetsamråd i Billund-delen.

10.09.2024:  2. Budgetsamråd i Vejle-delen.

15.09.2024: Provstiudvalget udmelder de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2025 i Økonomiportalen.

15.10.2024: Menighedsrådet indlæser deres behandling af revisionsprotokolatet for 2023 til provstiudvalget, via Kirkeportalen, efter behandling på et menighedsrådsmøde.

15.11.2024: Provstiudvalget behandler de endelige godkendte regnskaber for 2023 og udsender kommentarer til menighedsråd.

15.11.2024: Menighedsrådet indlæser specificeret budget for 2025, ud fra de udmeldte rammer og bevillinger til provstiudvalget via Økonomiportalen.

15.11.2024:  Menighedsrådet indsender underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal til provstiet.

01.02.2025:  Menighedsrådets budget for 2025 bliver offentliggjort på sogn.dk

20.03.2025: Provstiudvalget udmelder de foreløbige rammer for budget 2026.

01.04.2025: Menighedsrådet afleverer regnskab 2024 via Økonomiportalen. Beslutningsprotokollen fra det menighedsrådsmøde, hvor årsregnskabet er godkendt, indlæses via Kirkeportalen.

Overhold venligst tidsfristerne - det letter arbejdsgangen!

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639