Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Prædikener

21. søndag efter trinitatis

”Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke”.

Fotograf: Carsten Lundager

En kongelig embedsmand har en syg dreng, som ligger for døden. Han opsøger Jesus og beder ham gør sønnen rask. Jesus siger til ham: Gå hjem, din søn lever. Og embedsmanden går hjem igen og finder sønnen helbredt.

Jesus kan helbrede, endda på afstand, godtgør denne fortælling. Og da embedsmanden hjemme søger at afdække, hvornår præcist det skete, at sønnen blev helbredt, så viser det sig, at det netop fandt sted, da Jesus sagde ordene til ham: Gå hjem, din søn lever.

Så vidt, så godt. Jesus kan helbrede. For Guds søn er alting muligt.

¤

Der er imidlertid et spor mere i teksten, som også bliver bekræftet af denne fortælling.

Jesus siger indledningsvist, da den kongelige embedsmand henvender sig til ham: ”Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke”.  

Jesus har ret i sin iagttagelse. Det ligger tilsyneladende i den menneskelige natur, at vi vil have bevis for det, vi tror på.

Er tro fast tillid til det, vi håber på, så er det imidlertid ikke alt, vi kan få bevis på, så er vi også nødt til blot at forlade os på Gud og hinanden.

Jesus helbreder embedsmandens søn på afstand, og denne embedsmand skal have ros for at gå på Jesu ord, dvs. idet Jesus byder ham at gå hjem og siger til ham: din søn er rask, så tager han Jesu ord til sig og forlader sig på, hvad er sagt til ham.

Men hører vi så, embedsmanden forlader sig alligevel ikke mere på det, end at han bagefter, da han er kommet hjem og har fundet sin søn rask, søger at godtgøre, at helbredelsen netop fandt sted i det minut, da Jesus sagde det. Dvs. denne mand kan ikke lade være med at søge en sammenhæng, ja finde bevis for, at det ord, han troede, virkelig også var det forvandlende ord, som medførte sønnens helbredelse.

Det er tilsyneladende noget, som ligger i vi mennesker, at vi så gerne vil have bevis for vores tro. Og det er vel også ganske forståeligt, at det er sådan fat med os, at vi gerne ser vores længsler og bønner opfyldt.  

Men der ligger samtidigt et menneskeligt overmod i forestillingen om, at troen hviler på, om det opfylder vores behov og ønsker, ja den målestok, vi måler efter.

Troen er større end menneskets kundskab. Forstå det ret, vi skal ikke sætte hovedet på standby, tværtimod vi skal forsat bruge både forstand og hjerte, men troen, som er knyttet til håb og har kærligheden, som kilde og kraft, kræver at vi tør forlade os på Gud og evangeliets glædelige budskab.

I Jesu navn. Amen

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639