Nyt fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

Her er den fulde vejledning fra biskopperne om begravelsesform ved bisættelser

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk