Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Farre Kirke

 

Farre Kirke

Farre Kirke er tegnet af arkitekt Bertel Jensen, Hjørring og blev indviet i 1956.

En mindetavle i kirkens våbenhus nævner, at der før har stået et kirkehus på samme grund, og en mindesten på kirkegården nord for kirken markerer stedet, hvor man har lagt de middelalderlige gravfund, der blev gjort ved udgravningen til kirken.

Altervæggen, der fra starten blot var udsmykket med et stort kors, blev udført af kunstneren Stefan Viggo Pedersen i 1959. Altervæggen, der mere end noget andet er med til at give Farre Kirke dens særlige præg, symboliserer julenat, påskemorgen samt pinsedagen. Billedet rummer en stærk og central forkyndelse. Alt har Gud ladet sammenfalde i Kristus. Vejen med Kristus går igennem død til liv. Det er evangeliets horisontale linie. Den vertikale siger, at kun hvor Guds skabende Ånd er over korset, er korset forkyndelsen af en sejr. Og kun hvor Ånden forbindes med korset, er der tale om Guds hellige Ånd.

Den faksimileudgave af Christian d. 3.’s bibel, der ligger på kirkens alter,
er en gave fra enken efter pastor Malthe Nielsen, der var sognepræst i Give
1905-1941.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639