Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Filskov Kirke

 

Filskov Kirke

Filskov sogn hørte ligesom Blåhøj oprindelig til Sdr. Omme sogn og blev kaldt Sdr. Omme Østersogn. Kirkerne blev bygget i 1877 og indviet den 14. oktober. En enorm indsats fra befolkningen gjorde det muligt at rejse to kirker i et område befolket af hedebønder. Egnens bønder kørte marksten til byggeriet. De større gårde stillede en dag om ugen en karl og et spand heste til rådighed under byggeriet. Kirkerne fungerede som annekskirker i Sdr. Omme sogn indtil 1. januar 1911, hvor de blev selvstændige sognekirker i samme pastorat.

Kirkens tårn er fra 1929 skænket af sognets store velgører, grosserer Anton Moustgaard, Filskov. De originale tegninger til tårnbyggeriet er ophængt i tårnet

I 1911 fik kirken sit første orgel med 3 stemmer. Senere blev det udvidet til 5. Det nuværende orgel med 8 stemmer er fra 1982 bygget af Bruhn & Søn.

I 1971 blev kirken gennemgribende restaureret. Såvel alter, altertavle, knæfald og prædikestol blev kasseret og erstattet af nyt i lys lakeret egetræ. Heldigvis bevarede man det gamle inventar i tårnværelset, som blev indrettet som ”museum”. Ved samme lejlighed blev et “Guds øje” lavet i korets østvæg med en farvestrålende glasmosaik af kunstneren Sven Linstow, Kolding.

I 1983 blev en model af Grønlandsskibet “Nordlyset” ophængt i kirken udført og skænket af Hans Damgaard, Filskov.

I 1997 skete igen en større renovering af kirken. Den gamle blev prædikestol fundet frem og genopstillet. Prædikestolen skulle males og samtidig blev alt inventaret malet af kunstneren Ivan Hagner. Kirken fik også en ny granitdøbefont. Midlerne til denne blev bl.a. skaffet gennem en husstandsindsamling i sognet.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639