Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Gadbjerg Kirke

 

Gadbjerg Kirke

Gadbjerg Kirke er opført omkr. 1200 og indviet til Sct. Laurentius.
Kirken består af romansk kor og skib med sengotiske tilføjelser: tårn mod vest og våbenhus mod syd. Er oprindelig opført i frådsten og granitkvadre. Er senere ombygget, hvor en del, især af sydsiden er skalmuret med munkesten. Kirken er sidst restaureret fra 1987-89.Under restaureringen afdækkedes et lille korvindue mod nord, formodentlig et af de oprindelige små vinduer, kirken er bygget med. I vinduesnichen fandtes også et kalkmaleri, der står afdækket, men endnu ikke restaureret.
I tårnets vestvindue er indsat en mosaikrude af farvet glas af kunstmaler William Hansen og glarmester Frese. Billedet, en hjort der drikker af en bæk, som symbol på dåbens frelsende vand.
Døbefonten er som kun få steder her i landet anbragt ved indgangsdøren. En romansk granitfont med et sydtysk dåbsfad fra ca. 1575. Over døbefonten hænger et smukt senrenæsance dåbshimmel fra 1643.
Altertavlen, en kopi af Leonardo da Vincis kendte nadverbillede fra omkr. 1600, senere er tilføjet 2 figurer: tro og retfærdighed, der står på hver side af altertavlen. På altret findes to slanke malmstager fra omkr. 1550 og en syvarmet lysestage. Alterkalken fra 1787 er nyistandsat med hældetud i 2001.
Prædikestolen er fra slutningen af 1800 tallet. De fire øverste stolegavle er fra omkring 1600 med Herman Juel til Refstrup og fru Maren Juels fædrene og mødrene våben. En skibsmodel "Håbet " er ophængt i kirken.
Orglet er fra 1968, og har 6 stemmer og 1 pedalstemme. Klokken er ligeledes af nyere dato, og har inskriptionen " Til Jesus Kristi ære det tone højt i sky: O her er godt at være i herrens kirkely"

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639