Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Give Kirke

 

Give Kirke

Give Kirke er bygget i det 12. årh. og taget i brug omkring 1140. Den er bygget ved en kilde helliget Sct. Nicolaus, og kirken fik navn derefter.
Kor og skib er i romansk stil af frådsten på en svagt markeret skråkantsokkel af granitkvadre og frådsten. Et sengotisk tårnrum er lagt til skibet, og i 1905 blev det nuværende, kamtakkede tårn opført.
Koret er den ældste del og det eneste fra den oprindelige kirke. Østvæggen, der måler 150 cm. i tykkelse, har kalkmalerier der sandsynligvis forestiller Johs. Døberens historier eller Skt. Eustachius legende.
På korbuen er et sengotisk rankeornament.
Altertavlen fra 1947 "Kristus på korset og Maria og Johannes ved korsets fod" er tegnet af  arkitekt  Lønborg Jensen.
Prædikestolen er et renæssancearbejde fra omk. 1600. Den er et klenodie, en perle efter den blev restaureret i 1992. I felterne mellem de korintiske søjler er der billeder af Kristus og de 4 evangelister. Farverne grøn, rød, blå og guld øger dens skønhed.
Kirkens romanske granitdøbefont er sandsynligvis lige så gammel som koret. Den har cylindrisk kumme med arkader om fantasidyr og tovstave på en næsten keglestubformet fod, også med tovstave og arkader.
Den er placeret i sydsiden af kirken ved en tilmuret mandsdør og tæt ved indgangsdøren.
I tårnrummet findes kirkens orgel, bygget 1986 hos orgelfirmaet Marcussen & Søn, Aabenraa.  Det har 22 stemmer, fordelt på to manualer og pedal.
I tårnet hænger 3 klokker, som alle er i brug samlet ved alle højmesser. På den ældste og mellemste i størrelse står: "Af ild er jeg flydt, Felix Fuchs skabte mig, Herrens år 1637”.  De andre klokker er fra 1976 og støbt hos firmaet Petit & Fritsen, Holland.
Kirken har teleslyngeanlæg og højtaleranlæg.
Der er godt 200 siddepladser i kirken.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639