Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Givskud Kirke

 

Givskud Kirke

Denne lille smukke landsbykirke, er fra 2. halvdel af 1100-tallet. De oprindelige bygningsdele er rejst af frådsten og utilhuggede kampesten over en svagt markeret sokkel af frådsten med skråkant.
Begge de romanske døre er bevaret, syddøren, som er i brug, rundbuet, den tilmurede norddør  ”kvinde-døren” i omrids af synlig indvendig planke-overdækning.
I kor og skib er der, ved en istandsættelse i 1923, genåbnet i alt 4 romanske vinduer med rundbue i skibets nordvæg og koret. De gamle ruders nuprede glas fandtes intakt, og må anses for at være meget gamle.
Korbuen har været omkranset af  4 rundbuede vægblændinger, som nok har dannet ramme om kalkmalede sidealterbilleder. De nordlige blændinger er velbevarede, mens de sydlige er gennemskåret af opgangen til prædikestolen.
I det indre kirkerum, der har bjælkelofter, står korbuen, der delvis er muret af munkesten.
Døbefonten  er en granitfont fra middelalderen, og øverst på kummens kant er der udhugget et tovlignende bånd, en levning af tøndebåndet, der er på de allerførste kirkers træfonte. Løven, der er hugget ud i døbefonten, er et gammelt symbol for Kristus, den kæmpende Gud.
I kirken nedenfor koret har den gamle klokke fået sin plads. Der er meget sjælden, fra omkring 1217, har spiralornamenter, og har været i brug lige indtil 1963, da den slog en revne. Glasmosaikruden i korets østvindue er udført af Knud Lollesgaard og viser et kors, Kristi sejr over døden, samt en due, helligåndens symbol.
Kirken har gennemgået en større restaurering i 1961-62, hvor inventaret blev udskiftet tillige med orglet.
Egekorset over døbefonden har tidligere haft plads på alteret.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639