Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Grene Kirke

 

Grene Kirke

Grene fik sin nuværende sognekirke i 1891. Grene gamle kirke blev nedrevet i foråret 1891, og den 1. juli samme år blev opførelsen af Grene kirke påbegyndt. Den blev indviet og taget i brug 4. søndag i advent samme år.
Af materialer fra den gamle kirke brugte man kun de tilhugne granitkvadre som sokkel til den nye kirke. På gulvet i den gamle kirke lå to ligsten fra omkring 1700-tallet over en afdød herredsfoged og hans hustru, der havde boet i sognet. Disse ligsten blev overflyttet til den nye kirke og indsat i våbenhusets sydmur.
Indvendig er kirken hyggelig, lys og rummelig med siddeplads til ca. 200 personer. Døbefonten er fra den gamle kirke og menes at stamme helt tilbage fra dennes oprindelse. Ligeledes er prædikestolen fra 1584 fra Grene gamle kirke. På kirkens nordvæg hænger alterbilledet fra den gamle kirke. Nadverkalken af sølv foræret til kirken i 1691 er placeret i en montre på nordvæggen.
Oprindeligt blev kirken opført med spir på trods af, at man allerede dengang nærede et stort ønske om at få et egentligt kirketårn. I 1991 blev det muligt at efterkomme ønsket. Igennem flere år var der blevet lagt penge til side på en byggekonto, og ad den vej blev der efterhånden samlet 3,5 mio. kr. sammen. Derudover kom der fra Ribe Stift et tilsagn om et lån på knap 1,5 mio. kr., så der kunne opnås dækning for de samlede byggeomkostninger på i alt ca. 5 mio. kr. Orglet, der er på 12 stemmer, blev i samme omgang placeret på pulpitur, hvor det tidligere havde stået bagerst i kirkeskibet. Orglet er en meget generøs gave fra familien Kirk Christiansen, og er skænket kirken i byggeåret 1991 i anledning af 100-året for LEGO’s grundlægger, Ole Kirk Christiansens fødsel.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639