Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Hejnsvig Kirke

 

Hejnsvig Kirke

Næsten alle, der kører gennem Hejnsvig, lægger mærke til den hvide kirke og den hvide præstebolig. Ved første syn ser man lettest den nye del af kirken, det i 1918-1919 tilbyggede skib, våbenhus og tårn. Men den laveste østlige del er allerede bygget i 1200-tallet. Denne del, som er bygget af tilhuggede granitkvadre og tækket  med blytag var det oprindelige kor. Dette bruges i dag som sakristi. En del af det gamle skib blev kor. Arkitekt ved ombygningen var H. Lønborg-Jensen. Indvendigt i sakristiet ses i vestvæggen, hvor den gamle triumfbue er tilmuret. Man kan vanskeligt forestille sig, at der her har været alter, alterskranke og afviklet nadver med mere end 100 nadvergæster i år 1917. Læg mærke til de gamle små romanske rundbuede vinduer. En del af kirkens inventar er gammelt. Et vievandskar er ved ombygningen indmuret i våbenhuset . Døbefonten er en glat tilhugget romansk granitkumme på ny fod. Prædikestolen er fra 1592 og har 3 evangelistsymboler og et stort våbenskjold. Dette tilhører CHRISTERNUS JULLUS som ejede herregården Donslund i sognet. Altertavlen er fra o. 1600. Maleriet forestiller nadverens indstiftelse. Det er fra 1747. Bemærk 2 gotiske malmstager, som hviler på løvefigurer. De er fra ca. 1550 og bærer inskriptionen LAVRITZ SØRRENSØN 1610. Af nyere dato er orglet, som er bygget af P. Bruhn og søn, Aarslev. Det blev indviet i 1972. I tårnet findes både nyt og gammelt: et klokkespil med 24 klokker givet som gave til kirken i år 2000, en klokke fra1919 og en gammel klokke fra 1547 med en inskription, der betyder ”Herrens Ord bliver til evig tid”. I et tårnrum er der udstillet ting, der har været brugt i kirken.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639