Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Lindeballe Kirke

 

Lindeballe Kirke

På den jyske højderyg, ca. 23 km vest for Vejle, ligger en velbevaret romansk kirke, hvor skib og kor med de runde buer er af romansk oprindelse (omkr. 1200).Døbefonten har smukke rebsnoninger og viser os den udprægede rene romanske grundform. Våbenhuset er vistnok fra det 16. årh. På nordsiden ses flere vinduer tilmurede. Blandt de ting, som fortjener at erindres, er alterkalken, som har årstallet 1713, prydet med Brahernes våben og skænket af Henrik Brahe til Engelsholm. I 2002 er alterkalken renoveret og lueforgyldt af sølvsmed Bent Exner.
Den meget solide egetræsdør mellem våbenhus og skib tiltrækker besøgene på grund af den interessante låsekonstruktion og tilhørende kolossale nøgle.
Den gamle jernklokke blev i 1984 udskiftet med en malmklokke.
Prædikestolen har et maleri af de 4 evangelister. Den er renoveret i 1992.
I 1884 fik kirken en ny altertavle. Kopi efter B1och: (Kristus velsigner de små børn) .
I 1987 blev altertavlen restaureret.
I 1924 blev der bygget tårn til kirken for beboernes indsamlede penge. I 1966 blevet nyt orgel bygget af Jysk Orgelbyggeri.
Ved korets nordvæg står et ligtræ over Peder Poder, d. 1790 på Amlundgård. Han oprettede en
eksport af uldtøj fra vesteregnen til Hamborg.
Koret har tidligere været overhvælvet.
De to lysekroner, samt den syvarmede lysestage (som er placeret på alteret) er alle af messing og skænket kirken midt i tyverne.
En dåbskande er skænket i1944.
Dåbsfad ca.. 1575 - sydtysk kunstner.
I 1988 fik kirken en præsterækketavle.
Uden om kirkegården er opført en stendige.
I 1684 blev Lindeballe, Gadbjerg og Ringive ét pastorat, i 1866 blev Ringive fraskilt.
Der er ca. 550 sognebørn i Lindeballe 2002.
Kirken har 130 siddepladser.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639