Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nørup Kirke

 

Nørup Kirke

Nørup kirke er formentlig den eneste danske landsbykirke med et komplet (og meget righoldigt) barokinventar.
 Kirken er bygget 1100-tallet. Fra midt i 1500-tallet til 1934 tilhørte den de skiftende ejere af Engelsholm gods.
 Engelsholms nuv. hovedbygning blev opført 1592 af Tycho Brahes bror Knud Brahe og hans hustru Margrethe Lange, som i 1621 lod bygge gravkapellet på nordsiden af kirkens kor. I kapellet et af landets bedste renæssance-epitafier udført af Randers-mesteren Henrik Henriksen samt i en montre nogle klædningsstykker fra en af begravelserne i krypten.
 1731 blev Engelsholm købt af Horsens-storkøbmanden Gerhard Lichtenberg, som forsynede både hovedbygning og kirke med løgkupler gennemførte en fuldstændig renovering af kirken med det nuværende pragtudstyr.
 Inventardelene er af Horsens-træskæreren Jens Jensen den Ældre: altertavle med korsfæstelsen, nadverindstiftelsen, opstandelsen og de fire evangelister. Til venstre og højre en skriftestol og en degnestol. Prædikestol med allegoriske figurer: syv siddende kvindeskikkelser, der symboliserer de tre store kristne dyder tro, håb og kærlighed samt de klassiske kardinaldyder: retfærdighed, visdom, styrke og mådehold. Herover en lydhimmel med en pelikan, der mader sine unger med sit blod.
 De 55 malerier er af Mogens Christian Thrane. På stolelågerne uægte emblemmaleri – symbolske billeder forsynet med forklarende vers, mest af pietistisk, opbyggeligt indhold. På pulpituret saligprisningerne, på herskabsstolen Jesu barndomshistorie.
 Ved opgangen fra skib til kor to keruber, der vogter paradisets port. Fontelukkelse med forsølvede søjler, krone og baldakin. Bag alter og orgel røde malede draperier.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639