Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Randbøl Kirke

 

Randbøl Kirke

Ved Hærvejen omgivet af et stort antal gravhøje ligger Randbøl kirke.
Den blev bygget i 1100-tallet. Først kirkekor og -skib med fladt loft opført i romansk stil på sokkel med skråkant af granitkvadre iblandet munkesten.
Omkring 14-1500 blev et meget bredt tårn med sadeltag bygget til i sengotisk stil og deri blev opsat en malmklokke støbt til St. Peters ære. I tårnets vestvæg var et indvielseskors. I 1983 blev der i tårnrummet opsat en præstetavle finansieret ved en indsamling i sognet. I våbenhuset fra o. 1700 ses en tavle med navnene på dem, der i 1769 købte kirken af kammerråd Duus på Engelsholm for 200 rd.
Kirkens altertavle og prædikestol har billeder malet af M.C. Thrane i 1738. Øverst Getsemane Have. I det store midterfelt nadverens indstiftelse og nederst et vers af sognets præst, der fortæller, at det var kancelliråd hr. Lichtenberg, der lod kirken ”pryde og fornye”, han, som også var mester for Nørup kirkes udsmykning.
De fire billeder på prædikestolen er ”sindbilleder” af menneskelivet med en religiøs betydning.
Døbefonten regnes fra o. 1250. Den er af sandsten med fod af granit. Den har tidligere været rødmalet og med en ottekantet pyramideformet himmel over. Dåbsfadet er fra 1650 med indgraveret ørnemotiv.
Af tidligere tiders mange kalkmalerier er nu kun nogle grålige ranker i korbuen tilbage.
Kirkens kvindedør og vinduerne i nordmuren er tilmuret og kan i dag kun anes udvendig sammen med en indmuret håndkværn.
Omkring 1900-tallets begyndelse var kirken meget forfalden og dømt til nedrivning. Planerne var at bygge en kirke et andet sted i sognet. Men da man ikke kunne enes om, hvor den skulle ligge og økonomien i det, blev det ikke til noget. Og den gamle kirke blev glædeligvis restaureret.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639