Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Ringive Kirke

 

Ringive Kirke

For århundreder tilbage var livsbetingelserne alene at finde langs åløbet i dette gamle hedesogn. Langs åen lå de spredte gårde, og her måtte da også kirken finde sit sted.
Ringive kirke bærer stolt og tydeligt egnens præg: nøjsom, ydmyg, enkel og ren. Stilen er romansk, rejst og bygget af det forhåndsværende: frådsten, marksten og større rå granitblokke. Oprindelige bestod kirken kun af kor og skib, og hele kirken bærer i dag præg af betydelige ombygninger og udbygninger. I løbet af 1800-tallet blev våbenhuset tilbygget, skibet blev forlænget, og i 1896 rejstes det slanke tårn. Oprindeligt med pyramidespir, men dette himmelstræbende tårn blev en forårsdag i 1926 ramt og ødelagt af et lynnedslag. Herefter fik tårnet kamtakkede gavle.
Som kirkens ydmyge ydre er kirkens indre også ydmygt og rent. Der er en egen ro og andagt i dette enkle kirkerum. Kirkens ældste klenodie er den ret store granitfont i skibets venstre side. I skibets højre ses kirkens prædikestol: et smukt og gedigent snedkerarbejde fra midten af 1500-tallet udført i eg med foldeværksfelter og skarpe snoede hjørnesøjler. Derover en barokhimmel fra 1600-tallet.
Altertavlen er et maleri af ”Kristus i  Emmaus”, kopieret af Axel Bredsdorff, og alterbordet er nyt og muret af gule sten. Kirkeskibet er en model af den tremastede bark Christianshavn. Mindetavle ved døbefonten  - se endvidere præstetavlen.
Af særlig interesse er den smukke gamle alterkalk og oblatæske. Begge er særdeles bevaringsværdige og seværdige. Oblatæsken har følgende inskription: ” ’Given til Ringhøj kirke 1728” (jf. Ringhøjen ved præstegården)
Kirken fik nyt orgel i 1982: 10 stemmer, pedal og to manualer bygget af Marcussen og Søn.
I 1990 blev kirken grundigt istandsat med nyt tag samt nyt trægulv i kirken.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639