Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Skjoldbjerg Kirke

 

Skjoldbjerg Kirke

Kirken er indviet 23. januar 1921 og er tegnet af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. Den kaldes undertiden ”Hedens perle” og betegnes som ”en interessant og vellykket parafrase over dansk middelalderarkitektur”. Der er lånt stilelementer fra gamle, danske kirker, især Tveje Merløse og Veng.
  De hvide mure er af råt kløvede kampesten, der giver kirken et rustikt præg. Stenene er hentet på de omliggende marker. Inventaret er stort set fra opførelsestiden, udført af snedkermester Ole Kirk Christiansen, der senere grundlagde Lego.
  Alterprydelsen med forbillede i de senromanske, gyldne altre består af den tronende Kristus flankeret af de tolv apostle og oven over disse et stort krucifiks med Maria og Johannes.
  Prædikestolen bærer datoen for kirkens indvielse og indskriften ”SALIGE ERE DE SOM HØRE GVDS ORD OG BEVARE DET”.
  Kirken har tre særprægede, sekssidede trælysekroner. Indskriften på den, der er nærmest alteret, er: ”ANNO 1921 M & CC SOLI DEO GLORIA” (”Gud alene æren”), på den midterste: ”JESUS SAGDE: JEG ER VERDENS LYS” og på den nederste: ”VANDRER SOM LYSETS BØRN”.
  Orglet, på syv stemmer, er bygget 1981 af Th. Frobenius & Sønner. I kirken ser man også et eksemplar af Frederik IIs Bibel fra 1588-89.
  I våbenhuset er der indmuret en rød sten fundet på Grene gamle kirkegård, men formodes at være fra Røde Kirke i Almstok, som formodentlig blev bygget omkring år 1300, men blev forfaldt efter at pesten havde lagt egnen øde i anden halvdel af 1300-tallet. Den fredede kirketomt ses ved landevejen mellem Skjoldbjerg og Almstok. Der blev i 1912 rejst en mindesten på stedet, og en tjørnehæk markerer, hvor Røde Kirke lå.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639