Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Stenderup Kirke

 

Stenderup Kirke

Stenderup kirke blev indviet 7. marts 1909. Arkitekt var den senere landskendte kirkearkitekt Lønborg Jensen. Stenderup Kirke var hans første kirkebygning. "Kirkebygningen ser i al sin tarvelighed tiltalende ud", lød dommen fra den kongelige bygningsinspektør, da hun godkendte tegningen, og sådan virker kirken stadig, præget som den er af arkitektens to inspirationskilder: de gamle romanske kirker og hans egen skønvirkestil.
Udefra fanger øjet den teglhængte afsats på tårnet under glamhullerne, en inspiration fra Tveje-Merløse kirke overført til skønvirkestil. Man bemærker også, at hvor de gamle romanske kirker består af skib, kor og apsis, så mangler her et kor, og apsis er bygget direkte til skibet.
Inde i kirken ser man, at apsis anvendes som kor, og her står alteropbygningen. Den er tegnet af arkitekten som en efterligning af de berømte gyldne altre (Sahl, Lisbjerg osv.). Korbue og apsishvælving er dækket af kalkmalerier i skønvirkestil, som forestiller henholdsvis de 4 evangelister og livets træ ved floden med livets vand- Døbefont og prædikestol er støbt i beton, måske oprindelig fordi det var det billigste, men i dag må det ses som en del af kirkens særpræg.
I tidens løb er der kommet nogle tilbygninger på kirkegården: et kapel, et graverhus og en smuk kirkegårdsmur, alt på bedste måde holdt i kirkens stil.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639