Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Thyregod Kirke

 

Thyregod Kirke

    På en lille bakke knejser Thyregod kirke. Datidens byplanlæggere har haft en heldig hånd med placeringen af kirken. Den er så at sige ”sat” på den sidste bakke mod vest. Ud af tårnets vest luger ser man de flade sletter så langt øjet rækker mod Brande og Herning. Vender man sig mod øst oplever man det bakkede morænelandskab mod Nørre Snede og videre mod det midtjyske søhøjland.

    Kirken har oprindeligt bestået af to huse  - skib og kor -  sammensat af den granitsatte korbue, som nok er det eneste bygningselement, der har stået uændret gennem århundrederne. Kirkens oprindelige bygningsmaterialer er smukt tilhugne granitkvadre opsat på en skråkantsokkel. Disse granitkvadre står solidt og smukt i skibets nord mur og i koret, mens den øvrige del af kirkens mure er overkalkede og består af mange forskellige materialer: Kvadre, marksten, munkesten og mursten. Gennem våbenhuset kommer man ind i selve kirkerummet. Mod vest ses det hvælvede tårnrum. I tårnrummet står orgelet, der blev opstillet i 1973. På muren mod nord er ophængt en præstetavle. På skibets sydmur er indsat en marmorplade, som fortæller at N.F.S. Grundtvig blev konfirmeret her i kirken d. 15. april 1798.

   Prædikestolen dateret 1624 er inddelt i felter med malerier af Kristus og evangelisterne.  Den romanske døbefont er placeret midt under korbuen.

   Dåbsfadet er et nederlandsk messingstykke fra 1600-tallet.

   Alterbord og altertavle er fra omkring år 1600.  Flere ting i koret fortæller om nære forbindelser mellem kirken og skiftende adelsslægter, som har levet på Hastrupgård. Altertavlen, de store malmstager, alterbogen, ligstenen på nord væggen fortæller om slægter på Hastrupgård.   I tårnet hænger tre klokker: en gammel middelalderklokke og to nye fra 1975.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639