Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Vesterhede Kirke

 

Vesterhede Kirke

Kirken er opført i 1909-10. Den stod færdig til indvielse den 30. oktober 1910. Den er opført i romansk stil. Soklen er af kløvede kampesten, som alle er samlet i Vesterhede. Der er seks høje, rundbuede vinduer i hver side af skibet, koblet to og to og adskilt ved stræbepiller. Koret er udvendig tresidet og med tre rundbuede vinduer i hver side. Indvendig er koret rektangulært, så vinduer går gennem ulige tykke mure. Det har givet plads til to kileformede rum: Præsteværelse mod syd og toilet mod nord. Tårnets nedre stokværk med indgangsportal fungerer som våbenhus, og i siderne ligger to mindre rum, det sydlige som dåbsventeværelse, og det nordlige som rekvisitrum. Indgangsportalen har rundbuet vindue og indrammes af en trekantgavl med kragbånd. Herover er der et rundt vindue med glasmosaik: Flugten til Ægypten. Fra våbenhuset er der trappeopgang til pulpituret og tårnet. Kirkens indre fremtræder nu som resultat af en istandsættelse 1959-60. Kirkerummet er kalket og har fladt træloft. Koret er hævet tre trin over skibets gulv og belagt med granitfliser. Alterbordet er af rødlig granit med egetræsplade. Det oprindelige alterbillede, Kristus på korset, er flyttet til skibets nordvæg og erstattet af den nuværende alterprydelse: en skulptur i patineret bronze, udført af billedhuggeren Mogens Bøggild. Døbefonten er af grå granit og blev ved istandsættelsen flyttet i skibets nordøsthjørne. Prædikestolen består af tre fag med profilfyldinger og tovsnoninger.
Orgelet, der er fra 1964 har seks stemmer og pedal. Facade med foldedøre. Det står på gulvet i skibets sydvesthjørne. 1966 fik kirken skænket et kirkeskib, en tremastet fuldrigger. Kirkeklokken er fra 1909. Den har indskriften: "Jeg kalder på gammel og på ung, mest dog på Sjælen træt og tung, syg for den evige Hvile".

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639