Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Vonge Kirke

 

Vonge Kirke

Vonge kirke ligger i Øster Nykirke sogn, hvor det er et selvstændigt kirkedistrikt med eget menighedsråd.
Med det røde tegltag over hvidkalkede mure knejser Vonge kirke smukt og højt fra sin bakke i byens udkant. Kirken kan ses viden om, og de vejfarende på hovedvej 13 har det hvide tårn for øje over en strækning på adskillige kilometer under deres fart mod nord eller syd.
I 1905 nedsatte man et udvalg i Øster Nykirke sogn, hvis opgave var at få rejst en kirke i Vonge by.
Der var god opbakning i byen bag udvalget og det lykkedes at indsamle 8087,- kr. til kirkens opførelse blandt byens og egnens borgere. Udvalget søgte derefter om et statstilskud på 18.500,-kr. og fik det bevilliget.
Kirken stod færdig i 1915 og blev indviet d.19.september samme år. Kirken er bygget efter den gamle kirkeplan med tårn, skib og kor. Arkitektens navn er N. Christoff Hansen, Vejle. Til kirkens sokkel blev benyttet en mængde større og mindre kampesten i naturlig form.
Indvendigt fremstår kirken med et lyst og hvælvet kirkerum, delvis hvidkalket, delvis med rødt, fuget og mønstret murværk.
Kirken fik skænket sin nuværende altertavle i 1924 af byens borgere. Altertavlen er malet af Wilhelm Siedel med motiv fra påskemorgen, kvinderne ved Jesu grav. Både alterpanel og prædikestol er udført i lyst egetræ, der siden hen er blevet bemalet.
Rummet er beskedent udsmykket, men virker både varmt og smukt i sin enkelhed.
Døbefonten er er hugget i granit i romansk form og anbragt i korrummet.
Kirken har 150 kirkepladser.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639