Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Vorslunde Kirke

 

Vorslunde Kirke

Vorslunde kirke er bygget 1954 og hører dermed til de nyere kirker i området. Midt i 1950’erne var man ellers begyndt at eksperimentere med at bygge moderne kirker, men Vorslunde kirke er bygget i traditionel stil og dermed en af de sidste, der er bygget i gammel stil.
I 1940’erne kom mange mennesker til Vorslunde for at grave tørv. Og man regnede med at mosen efterhånden kunne udstykkes i små lodder, der hver kunne brødføde en familie. Det kom nu ikke til at gå sådan. Landbrugene er blevet stadig større, og i dag bor der knap 150 mennesker i Vorslunde kirkedistrikt.
Materialet er mursten, og kirken består af skib med apsis i øst og et lavt tårn i vest. Arkitekt er Berthel Jensen. Der er siddepladser til 120.
Kirkens inventar er enkelt og stammer fra kirkens opførelsestid.
Mange besøger kirken for at se altertavlen, som er et billedskærerarbejde af den lokale Olaf Rye Ottosen, Søndersthovedgård. Altertavlens midterparti forestiller Jesus og den samaritanske kvinde ved Jakobs brønd, på fløjene er der andre fortællinger fra Det nye Testamente, Jesus opvækker Jairus’ datter, den fortabte søn, Marta, Maria og Jesus, samt tolderen og synderen i templet.
Da man i sin tid søgte om tilladelse til at sætte altertavlen op, fik menighedsrådet afslag med den begrundelse, at det ikke var kunst men husflid. Menighedsrådet holdt fast og samlede underskrifter, og man fik dispensation til at sætte tavlen op. I dag står den stadig på dispensation og skal nok få lov at blive stående.
Klokken er støbt af Thubalka, med inskription: ”Jeg ringer i glæde, jeg ringer i sorg, jeg kalder på Herren, vor faste borg”.
Døbefonten er fra Gudnasons stenhuggeri, Give.
Orglet er bygget af Frobenius, Horsens i 1954.
 

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639