Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Billund Kirke

 

Billund Kirke

I takt med Billunds vækst opstod der et ønske om en kirke mere centralt inde i byen end Grene kirke vest for byen. I oktober 1969 tilbød daværende direktør for LEGO, Godtfred Kirk Christiansen, i samarbejde med kommune og menighedsråd at opføre et center indeholdende kirke, bibliotek, teatersal m.m. Efter mange forstudier blev arbejdet sat i gang i april 1971.

Fra familien Kirk Christiansen blev de fremtidige ønsker for centret indgraveret på en plade, der hænger i forhallen:
• At det må blive et samlingssted for alle kommunens beboere, et sted, hvor alle aldersklasser mødes
• At centret må inspirere til et sundt initiativ på flest mulige områder
• At det må blive et sted, der til stadighed vil afspejle livets forskellige sider, både de muntre og de alvorlige, og hvor aktiviteter af underholdningsmæssige, almen kulturelt og kristelig art må kunne udfoldes under samme tag
• At centret må ledes således, at forældre med tryghed kan se deres børn og unge færdes her

I 1973 stod centret færdigt med børnehave, bibliotek, musikskole, teatersal, cafeteria og kirke. Kirken blev indviet d. 15. april og blev herefter skænket til menighedsrådet - det øvrige center til kommunen.

Kirkens orgel med 17 stemmer er udført af P. Bruhn i Aarslev. Alterudsmykning og altersølv er af Helga og Bent Exner. På sydvæggen hænger Bodil Kaalunds maleri ”Brødet brydes”, og i menighedssalen ses 6 malerier af byens lokale kunstner Svend Aage Madsen.

I 1982 donerede Ole Kirks Fond et klokkespil, der nu tæller 29 klokker.

I 1985 opførtes en tilbygning med korøverum, organistkontor og mødelokale. En tilbygning finansieret af Ole Kirks Fond og skænket som gave til kirken.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk