Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Grindsted Kirke

 

Grindsted Kirke

Den oprindelige kirke i Grindsted var en beskeden kvaderstenskirke fra 1100 tallet. Senere blev kirken udvidet mod vest og fik et våbenhus mod syd, men stod ellers stort set uændret gennem 800 år.
I begyndelsen af det 20. årh. viste kirken sig at være for lille og blev i 1921- 23 stærkt udvidet til dens nuværende udseende af arkitekt H. Lønborg-Jensen. Den nye kirke fik med sine 6- 700 siddepladser tilnavnet "Hedens Domkirke".
Den store ti-kantede lysekrone er en kopi af en tilsvarende krone i Heidelberg.
Af den gamle kirkes inventar er kun døbefonten tilbage. Dåbsfadet er fra 1600 tallet. Det gyldne alter er i romansk stil. De to snoede alterstager er af ældre dato. Kortæppet foran altret er fra 1979 og har Livets Træ som motiv.
Prædikestolen i renæssancestil er lavet af snedker J. Jensen, Grindsted. Den sejrende Kristus på toppen er skåret af kunstsnedker Mørch, København. Duen stammer fra Løgumkloster kirke. Orglet fra 1963 i kirkens vestende har 34 stemmer.
Kirkens ældste udsmykning er en groft udhugget figurgruppe over den gamle våbenhusdør fra 1652.
De 2 femarmede smedejernskandelabre er fra 1984.
Sølvalterkalken er en gave fra sognepræst Jens Pedersen Murer i 1701. I tårnrummet findes en spændende kirkehistorisk samling.
Øverst i tårnet hænger kirkens gamle klokke fra 1613 sammen med en nyere klokke fra 1922. Mellem klokkerne står urværket, som trækker viserne på tårnuret. Kirken har under sakristiet et nu tilmuret gravkammer med begravelser af slægten på herregården Urup. I 1964 blev en ny kirkegård syd for åen taget i brug.
De to glasmosaikruder i koret udført af Knud Lollesgård er fra 1973. De har som motiver Livets Træ og Skibet.

 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639